Technológia lisovaných dosiek alebo panelov z konopného pazderia predstavuje „suchú“ cestu v konopnom staviteľstve.

Prvým výstupom je doska HEMREC 550. Tento výrobok prináša oproti zaužívaným, nižšiu hmotnosť a uvoľnenie ekologickej záťaže. Nasledujúce prototypy sa zameriavajú na pojivá, ktoré sú úplne kompostovateľné, takže dosky sa na konci životného cyklu budú môcť vrátiť do biologického obehu. To považujeme za skutočnú recykláciu!