Konferencia AGASI 2022
Nitra
25. 10. 2022

Konferencia AGASI 2022

Publikované: 3. júla 2023

HEMP CLUSTER sa zúčastnil konferencie AGASI 2022 (Agriculture as an Actor of Social Inclusion) – POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE.  Cieľom konferencie pod záštitou MPRVSR je formulácia vízie sociálneho poľnohospodárstva a odporučení pre politiku na Slovensku Štyri odborné panely analyzovali rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo, jeho pridaná hodnota a schopnosť prinášať sociálne inovácie mimo mestských sídel ako ekonomických pólov rastu v krajine. Konopárska renesancia, ako priorita HEMP CLUSTER umožňuje zapojenie mikro pestovateľov v súlade s legislatívnym rámcom SR – to môže byť zaujímavé pre niektoré zo stoviek sociálnych podnikov zriadených samosprávami s relevantným vlastníctvom pozemkového fondu.

Zdieľajte na sociálnych sieťach