Projekty

Hemp Cluster ako ohnisko inovácií konopnej aliancie

Ukončený

Od septembra 2021 do decembra 2023 uskutočňujeme v rámci stratégie rozvoja klastra projekt rozvoja výskumno-vývojových a inovačných kapacít, plus medzisektorového sieťovania podnikov.

Prijímateľ: HEMP CLUSTER z.p.o.
Miesto realizácie: Družstevná 105, SK-97632 Badín

Inovačná poukážka pre Laudatosi s.r.o.

Ukončený

Člen klastra Laudatosi s.r.o. dostal v marci 2023 voucher od SIEA v rámci výzvy „Inovačné poukážky Slovensko 2.0“ na výrobu a inštaláciu zariadenia pre dlhodobý monitoring technických a funkčných parametrov stien z hemcrete (konopného betónu) v obývanom rodinnom dome.

Grant pre Konopné družstvo

Ukončený

Člen klastra Konopné družstvo, dostalo v marci 2022 minigrant od Bioeconomy clustera v rámci projektu „BIONET“, na vývojové a projekčné práce zariadenia na triedenie a odprášenie pazderia.