Výstupy

Vývoj pazderových dosiek

Technológia lisovaných dosiek alebo panelov z konopného pazderia predstavuje „suchú“ cestu v konopnom staviteľstve.

Prvým výstupom je doska HEMREC 550. Tento výrobok prináša oproti zaužívaným, nižšiu hmotnosť a uvoľnenie ekologickej záťaže. Nasledujúce prototypy sa zameriavajú na pojivá, ktoré sú úplne kompostovateľné, takže dosky sa na konci životného cyklu budú môcť vrátiť do biologického obehu. To považujeme za skutočnú recykláciu!

Suchá technológia

Inovácie stavebných zmesí

Hemcrete je „mokrá“ technológia, ktorá je preskúmavaná a upravovaná z pohľadu aktívnych zložiek a ich pomerov, ako aj vo vzťahu k lokálnym zdrojom.

Ide o modifikované výplňové aj omietkové zmesi, ktoré tvoria ucelený stavebný systém.

Mokrá technológia

Vývoj strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na primárne spracovanie konopných stoniek sú aktuálnym predmetom vývoja, napr. v ich mobilnej verzii pre použitie v regionálnych pestovateľských cykloch.

Ďalšou skupinou sú jednoúčelové zberacie stroje a výrobné linky pre produkciu vyššie uvedených stavebných materiálov.

Spracovanie konopnej rastliny