Základné informácie

O klastri

Moderným spôsobom nadväzujeme na slovenskú tradíciu pestovania a spracovania konope.

Zameriavame sa na výskum a vývoj nových konopných výrobkov alebo inovujeme tie už známe. Sme partnerom pre poľnohospodárov, priemysel a technologicky orientované spoločnosti a spoločne hľadáme cesty ako udržateľne rozvíjať konopnú výrobu prinášajúcu ľuďom hodnotu. Robíme tak kooperatívne, obehovo a regionálne.

Manažment klastra