Kontakt

Ozvite sa nám

Potrebujete vedieť viac o tom, čo prinášame, alebo sa viete niečím do klastrovej spolupráce pridať?

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Manažment klastra

Odpovede na niekoľko základných otázok

Konopa siata

sa vďaka moderným technológiám stáva z rastliny minulosti, rastlinou budúcnosti, keďže jej materiál vieme dnes výrazne lepšie spracovávať a vyrábať z neho tisíce výrobkov v niekoľkých odvetviach: potraviny, krmivo, liečivá, kozmetika, papier, textil, náterové hmoty a palivá, stavebné a izolačné materiály, biokompozity, bioplasty...

Na Slovensku

pred sto rokmi pestovali okolo 8 000 hektárov konopy a vyrábali z nich plachty, laná a odevy. Dnes vieme z drevitej hmoty stoniek zobraných z takejto plochy, vystavať 5 000 ekologických rodinných domov a vláknom zasa ďalších 5 000 tehlových, či drevo-domov zatepliť.

Čo znamená klaster?

Klaster predstavuje záujmové združenie právnických osôb. Je založený podľa § 20f Občianskeho zákonníka za účelom ochrany záujmov svojich členov alebo dosiahnutia iného účelu. 

HEMP CLUSTER bol založený v roku 2018 s cieľom podporovať spoluprácu v oblasti inovácií a tvorbu partnerstiev v konopárskom a naň nadväzujúcom priemysle a je jedným z významných spolutvorcov slovenského biohospodárstva s presahom spolupráce do susedných krajín. Jeho zakladajúci členovia sú Konopné družstvo, KURUC - COMPANY spol. s r.o., LAUDATOSI s.r.o. a Výskumný ústav Exenex, z.ú.

Ako sa stať členom Hemp Clustra?

Členom Hemp Clustra sa môže stať ktorákoľvek právnická osoba, ktorá je stotožnená s myšlienkami, hodnotami a rozvojovou stratégiou Hemp Clustra a je pripravená stratégiu a ciele klastra napĺňať.

Ak máte záujem o členstvo v Hemp Clustri zanechajte nám správu cez náš kontaktný formulár.

Aká je legislatíva týkajuca sa pestovania Konopy siatej?

Slovenská legislatíva sa novelou Zákona 138/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach zosúladila s praxou krajín Európskej Únie. Poľnohospodár môže pestovať vybrané odrody konopy siatej, použitím certifikovaného osiva a ohlásením plôch i odrody na PPA, čo predstavuje „povolenie“. Povolené odrody, sú tie, čo sú uvedené v katalógu poľnohospodárskych plodín Európskej Únie a ktoré obsahujú podiel psychoaktívnej látky THC pod 0,2%.