MPowerBIO vzdelávaci program
On-line
3.3.2022

MPowerBIO vzdelávaci program

Publikované: 30. júna 2023

Predstavitelia HEMP CLUSTRA sa zúčastnili na online vzdelávacom programe pre klastre a malé a stredné podniky. Cieľom programu bolo rozvinúť vedomosti a zručnosti klastrov a ich podnikov v oblasti pripravenosti na investície a zlepšiť škálovateľnosť ich “bio-based“ projektov. Ďalšia oblasť tréningu bola zameraná na prezentačné schopnosti, tzv. „pitching skills“.  

Program mal aj za úlohu spájať jeho účastníkov s potencionálnymi investormi a partnermi. Konalo sa tak prostredníctvom regionálnych stretnutí. 

HEMP CLUSTER zároveň podpísal členský záväzok a stal sa tak Pridruženým klastrom v rámci MPowerBIO komunity.

Zdieľajte na sociálnych sieťach