Pro Monumenta
Trnava
17.1.2023

Pro Monumenta

Publikované: 4. júla 2023

Projekt PRO MONUMENTA je dlhodobým projektom Pamiatkového úradu SR zameraný na technickú diagnostiku stavu stavebných kultúrnych pamiatok, rozvíjajúci spoluprácu s ich vlastníkmi a správcami, k posilneniu koncepčnej starostlivosti o hmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku. S kolegom Lešakom sme predstavili možnosti a výhody konopných materiálov pri obnove historických budov a s pamiatkármi debatovali o ich aplikáciách.

Zdieľajte na sociálnych sieťach