Rural Pact-Atraktívny vidiek
Zvolen
21.2.2023

Rural Pact-Atraktívny vidiek

Publikované: 4. júla 2023

Zúčastnili sme sa spoločnej konferencie MPRV, VIPA a ZMOS na TUZVO, zameranej na tvorbu atraktívnejšieho vidieka, ktorá si vyžaduje územne integrovaný a partnerský prístup k jeho rozvoju. To znamená prestavbu verejných politík smerom od rezortného zhora-dole, k flexibilným riešeniam s možnosťou podieľania sa všetkých zainteresovaných strán. Nás zaujímala podpora nových príležitostí pre diverzifikáciu vidieckych ekonomík, čoho sa dotkla štúdia ZMOSu „Vidiek ako investičná príležitosť“ a tzv. Vidiecky pakt, v jeho vízii a cieľoch pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka v rámci implementácie CAP 2023-27 na Slovensku.

Zdieľajte na sociálnych sieťach