Valné zhromaždenie Hemp Clustra 2021
Šurany
14. 10. 2021

Valné zhromaždenie Hemp Clustra 2021

Publikované: 3. februára 2023

Dňa 14.októbra 2021 sa uskutočnilo v Šuranoch Valné zhromaždenie Hemp Clustra. Orgány klastra prediskutovali 11 rokovacích bodov a prijali 23 uznesení v nadväznosti na začiatok realizácie projektu 313010ASH2 podporeného EFRR, recertifikáciu bronzového certifikátu manažmentu v rámci metodiky ECCP/ESCA a prechodom HC na akčný plán, ktorý plní stanovené úlohy schváleného Strategického plánu HC do roku 2025.

Zdieľajte na sociálnych sieťach