Hemcrete je „mokrá“ technológia, ktorá je preskúmavaná a upravovaná z pohľadu aktívnych zložiek a ich pomerov, ako aj vo vzťahu k lokálnym zdrojom.

Ide o modifikované výplňové aj omietkové zmesi, ktoré tvoria ucelený stavebný systém.