Oživujeme kultúru konopy siatej

Zameriavame sa na výskum a vývoj nových alebo inovovaných konopných výrobkov

More možností
Oživme spolu kultúru konopy siatej!

O klastri

Moderným spôsobom nadväzujeme na slovenskú tradíciu pestovania a spracovania konope.

Zameriavame sa na výskum a vývoj nových konopných výrobkov alebo inovujeme tie už známe. Sme partnerom pre poľnohospodárov, priemysel a technologicky orientované spoločnosti a spoločne hľadáme cesty ako udržateľne rozvíjať konopnú výrobu prinášajúcu ľuďom hodnotu. Robíme tak kooperatívne, obehovo a regionálne.

Vývoj pazderových dosiek

Technológia lisovaných dosiek alebo panelov z konopného pazderia predstavuje „suchú“ cestu v konopnom staviteľstve.

Prvým výstupom je doska HEMREC 550. Tento výrobok prináša oproti zaužívaným, nižšiu hmotnosť a uvoľnenie ekologickej záťaže. Nasledujúce prototypy sa zameriavajú na pojivá, ktoré sú úplne kompostovateľné, takže dosky sa na konci životného cyklu budú môcť vrátiť do biologického obehu. To považujeme za skutočnú recykláciu!

Suchá technológia

Inovácie stavebných zmesí

Hemcrete je „mokrá“ technológia, ktorá je preskúmavaná a upravovaná z pohľadu aktívnych zložiek a ich pomerov, ako aj vo vzťahu k lokálnym zdrojom.

Ide o modifikované výplňové aj omietkové zmesi, ktoré tvoria ucelený stavebný systém.

Mokrá technológia

Vývoj strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na primárne spracovanie konopných stoniek sú aktuálnym predmetom vývoja, napr. v ich mobilnej verzii pre použitie v regionálnych pestovateľských cykloch.

Ďalšou skupinou sú jednoúčelové zberacie stroje a výrobné linky pre produkciu vyššie uvedených stavebných materiálov.

Spracovanie konopnej rastliny

Členovia

Zakladajúci
členovia klastra

Konopné družstvo

Družstevná 105

SK-97632 Badín
IČO:50318195

KURUC-COMPANY spol. s r. o.

Veľké Lovce 393

SK-94142 Veľké Lovce
IČO:36542482

LAUDATOSI s.r.o.

Rudohorská 33

SK-97411 Banská Bystrica,
IČO:51678888

VÚ EXENEX z.s.

Příkop 843/4

CZ-60200 Brno
IČO:03740854

Certifikát

Systém kvality riadenia

V decembri 2021 Hemp Cluster obhájil recertifikáciu Bronze Label European Cluster Excellence Initiative podľa metodík European Secretariat for Cluster Analysis, ktorého Benchmarking Report je zdrojom podentov pre ďalší rozvoj klastrovej organizácie.

Partnerstvo

Stante sa súčasťou udržateľnej budúcnosti

Chcem sa pridať

FAQ

Odpovede na otázky, ktoré by vás mohli zaujímať

Aká je momentálne legislatíva týkajúca sa konope siatej?

Slovenská legislatíva sa novelou Zákona 138/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach zosúladila s praxou krajín Európskej Únie. Poľnohospodár môže pestovať vybrané odrody konopy siatej, použitím certifikovaného osiva a ohlásením plôch i odrody na PPA, čo predstavuje „povolenie“. Povolené odrody, sú tie, čo sú uvedené v katalógu poľnohospodárskych plodín Európskej Únie a ktoré obsahujú podiel psychoaktívnej látky THC pod 0,2%.

Ako sa stať členom Hemp Clustra?

Členom Hemp Clustra sa môže stať ktorákoľvek právnická osoba, ktorá je stotožnená s myšlienkami, hodnotami a rozvojovou stratégiou Hemp Clustra a je pripravená stratégiu a ciele klastra napĺňať.

Ak máte záujem o členstvo v Hemp Clustri zanechajte nám správu cez náš kontaktný formulár na konci stránky.

Predáva Hemp Cluster vlastné produkty?

Áno, vo svojom mene ponúkame aj vlastné produkty ako napríklad pazderné dosky HEMREC 550 alebo produkty a služby našich partnerov a členov.

Poskytuje Hemp Cluster služby pre nečlenov?

Áno, konzultačné a poradenské služby poskytuje Hemp Cluster aj nečlenom. V prípade, že máte záujem o získanie viac informácii o konope zanechajte nám správu cez náš kontaktný formulár na konci stránky.

Ak mám záujem dozvedieť sa viac o konopárstve na Slovensku alebo, ako pestovať konopu, ako mám postupovať?

Možností, ako sa dozvedieť o konope je viacero. Môžete sa zúčastniť vzdelávacích podujatí organizovaných priamo Hemp Clustrom alebo sa môžete zúčastniť akcií, ktoré Hemp Cluster spoluorganizuje, prípadne vystupuje ako hosť.

Ďalšou možnosťou sú platené konzultačné služby Hemp Clustra. Pre tento spôsob nám zanechajte správu cez náš kontaktný formulár na konci stránky.

Čo znamená klaster?

Klaster predstavuje záujmové združenie právnických osôb. Je založený podľa § 20f Občianskeho zákonníka za účelom ochrany záujmov svojich členov alebo dosiahnutia iného účelu. 

HEMP CLUSTER bol založený v roku 2018 s cieľom podporovať spoluprácu v oblasti inovácií a tvorbu partnerstiev v konopárskom a naň nadväzujúcom priemysle a je jedným z významných spolutvorcov slovenského biohospodárstva s presahom spolupráce do susedných krajín. Jeho zakladajúci členovia sú Konopné družstvo, KURUC - COMPANY spol. s r.o., LAUDATOSI s.r.o. a Výskumný ústav Exenex, z.ú.

Projekt

NFP poskytnutý Európskou úniou

Od septembra 2021 do decembra 2023 uskutočňujeme v rámci stratégie rozvoja klastra projekt rozvoja výskumno-vývojových a inovačných kapacít, plus medzisektorového sieťovania podnikov.

Prijímateľ: HEMP CLUSTER z.p.o.
Miesto realizácie: Družstevná 105, SK-97632 Badín

Aktuality

Podujatia a udalosti

Agrokomplex 2022

Nitra
18. - 21. 8. 2022

Na 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre Hemp Cluster v spolupráci s platformou Konopný…

Čítať ďalej

Cestovná mapa konopárstva

Banská Bystrica
29. 6. 2022

V Cikkerovej sieni banskobystrickej historickej radnice sme uskutočnili „Cestovnú mapu konopárstva“, kde podstatnej časti slovenských pestovateľov predstavili členovia…

Čítať ďalej

Valné zhromaždenie Hemp Clustra

Šurany
14. 10. 2021

Dňa 14.októbra 2021 sa uskutočnilo v Šuranoch Valné zhromaždenie Hemp Clustra. Orgány klastra prediskutovali 11…

Čítať ďalej

Festival inovácií

Vráble
16. 9. 2020

Konopné družstvo a LAUDATOSI s.r.o. – členovia Hemp Clustra sa zúčastnili 16. septembra 2020 festivalu…

Čítať ďalej
Zobraziť všetky

Hemp Cluster

Riadenie klastra