Oživujeme kultúru konopy siatej

Zameriavame sa na výskum a vývoj nových alebo inovovaných konopných výrobkov

More možností
Oživme spolu kultúru konopy siatej!

O klastri

Moderným spôsobom nadväzujeme na slovenskú tradíciu pestovania a spracovania konope.

Zameriavame sa na výskum a vývoj nových konopných výrobkov alebo inovujeme tie už známe. Sme partnerom pre poľnohospodárov, priemysel a technologicky orientované spoločnosti a spoločne hľadáme cesty ako udržateľne rozvíjať konopnú výrobu prinášajúcu ľuďom hodnotu. Robíme tak kooperatívne, obehovo a regionálne.

Vývoj pazderových dosiek

Technológia lisovaných dosiek alebo panelov z konopného pazderia predstavuje „suchú“ cestu v konopnom staviteľstve.

Prvým výstupom je doska HEMREC 550. Tento výrobok prináša oproti zaužívaným, nižšiu hmotnosť a uvoľnenie ekologickej záťaže. Nasledujúce prototypy sa zameriavajú na pojivá, ktoré sú úplne kompostovateľné, takže dosky sa na konci životného cyklu budú môcť vrátiť do biologického obehu. To považujeme za skutočnú recykláciu!

Zistiť viac
Suchá technológia

Inovácie stavebných zmesí

Hemcrete je „mokrá“ technológia, ktorá je preskúmavaná a upravovaná z pohľadu aktívnych zložiek a ich pomerov, ako aj vo vzťahu k lokálnym zdrojom.

Ide o modifikované výplňové aj omietkové zmesi, ktoré tvoria ucelený stavebný systém.

Zistiť viac
Mokrá technológia

Vývoj strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na primárne spracovanie konopných stoniek sú aktuálnym predmetom vývoja, napr. v ich mobilnej verzii pre použitie v regionálnych pestovateľských cykloch.

Ďalšou skupinou sú jednoúčelové zberacie stroje a výrobné linky pre produkciu vyššie uvedených stavebných materiálov.

Zistiť viac
Spracovanie konopnej rastliny

Členovia

Zakladajúci
členovia klastra

Konopné družstvo

Družstevná 105
SK-97632 Badín
IČO:50318195

Konopné družstvo

KURUC-COMPANY spol. s r. o.

Veľké Lovce 393
SK-94142 Veľké Lovce
IČO:36542482

KURUC-COMPANY spol. s r. o.

LAUDATOSI s.r.o.

Rudohorská 33
SK-97411 Banská Bystrica,
IČO:51678888

LAUDATOSI s.r.o.

VÚ EXENEX z.s.

Příkop 843/4
CZ-60200 Brno
IČO:03740854

VÚ EXENEX z.s.
Zobraziť všetkých členov

Partneri

Partnerstvo

Stante sa súčasťou udržateľnej budúcnosti

Chcem sa pridať

Certifikát

Systém kvality riadenia

V decembri 2021 Hemp Cluster obhájil recertifikáciu Bronze Label European Cluster Excellence Initiative podľa metodík European Secretariat for Cluster Analysis, ktorého Benchmarking Report je zdrojom podentov pre ďalší rozvoj klastrovej organizácie.

Projekt

NFP poskytnutý Európskou úniou

Od septembra 2021 do decembra 2023 uskutočňujeme v rámci stratégie rozvoja klastra projekt rozvoja výskumno-vývojových a inovačných kapacít, plus medzisektorového sieťovania podnikov.

Prijímateľ: HEMP CLUSTER z.p.o.
Miesto realizácie: Družstevná 105, SK-97632 Badín

Aktuality

Podujatia a udalosti

Biohospodárstvo na Slovensku –

Bratislava
22.5.2024

BEC spolu s NPPC zorganizovali pracovné stretnutie, na ktoré prišlo viac ako 50 účastníkov z priemyselnej, aj výskumnej…

Čítať ďalej

Atraktívnejší vidiek

Tále
16.4.2024

Po viac ako roku sme sa zúčastnili už 4. pokračovania konferencie, zorganizovanej VIPA – Vidieckym parlamentom a SPU…

Čítať ďalej

Biohospodárstvo ako príležitosť

Nitra
13.3.2024

Vo výskumnom centre Agrobiotech sa konalo podujatie pre mladú generáciu v rámci celoeurópskeho Bioeconomy Changemakers…

Čítať ďalej

Inovujme regióny

Piešťany
21.2.2024

Konferencia INOVUJME REGIÓNY priniesla 150 návštevníkom predstavy krajských rozvojových agentúr o inováciách v župách, ale…

Čítať ďalej
Zobraziť všetky

Hemp Cluster

Riadenie klastra