Clusters meet Regions-Košice, SK
Košice
29-30.3.2023

Clusters meet Regions-Košice, SK

Publikované: 4. júla 2023

Hemp Cluster sa zúčastnil workshopu „Clusters meet Regions“ European Cluster Collaboration Platform so zameraním na rozvoj obchodného partnerstva tému EÚ-Ukrajina. Podujatie Európskej komisie a EEN zastrešili na Slovensku SIEA, a únie klastrov SR a UA. Workshop bol zameraný na zvyšovanie synchronicity ukrajinského a európskeho klastrového landscapu. Viac ako 330 registrovaných zástupcov klastrov a spoločností, národných, regionálnych orgánov správy, organizácie na podporu podnikania, znalostné a podporné inštitúcií podnikania v rámci následného hybridného B2B matchmakingu zrealizovalo 145 pracovných stretnutí. Hemp Cluster v rámci tohto podujatia uzavrel kapitolu mentoringu pri tvorbe Ukrajinského klastra pre agro-potravinárstvo, environment a pôdu – AFES Cluster.

Zdieľajte na sociálnych sieťach