Dialóg o pôde a vode na MPRV SR
Bratislava
11.8.2022

Dialóg o pôde a vode na MPRV SR

Publikované: 30. júna 2023

Boli sme pozvaní na pracovné stretnutie „Dialóg o vode a pôde“, zamerané na rozvíjanie dialógu a spolupráce v oblasti zlepšenia starostlivosti o pôdu a štruktúry krajiny. Odborná rozprava, zástupcov poľnohospodárskych a lesníckych komôr, združení, asociácií, sa rozvinula po predstavení návrhov riešení vychádzajúcich z vodného a uhlíkového cyklu, štátnym tajomníkom MPRV SR Martinom Kováčom.

Zdieľajte na sociálnych sieťach