European Cluster Conference Prague
Praha
26-27.9.2022

European Cluster Conference Prague

Publikované: 30. júna 2023

Podujatie spojilo zástupcov rôznych sektorov a podnikov s tvorcami politík, manažérmi klastrov a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami, ktorí veľmi dobre poznajú inovačný potenciál a potreby svojich regiónov. Na spoločnom fóre preberali témy súvisiace hlavne so zabezpečením budúceho jednotného trhu, cez spoluvytváranie opatrení odolnosti, ekologické a digitálne prechody. Následne rozvedené v pracovných skupinách, my sme sa zúčastnili tých s výzvami: Klastre a regionálny hospodársky/priemyselný rozvoj a Klastre ako agenti podporujúci spoluprácu medzi priemyselnými ekosystémami EÚ. Na večernom gala boli predstavené najviac hodnotené klastrové partnerstvá roka 2022.

Zdieľajte na sociálnych sieťach