HempClub exchange Praha
Praha
16-17.10.2023

HempClub exchange Praha

Publikované: 3. novembra 2023

Medzinárodná konferencia organizovaná konzorciom HempClub v rámci projektu Horizont EU, bola venovaná konopným materiálom a ich potenciálu podporiť miestnu bioekonomiku. Úvodný deň bol naplnený prednáškami prevažne zahraničných rečníkov – viď program a nasledujúce 2 dni boli venované „networkingu“ a „matchmakingu“. Za HempCluster sme mali príležitosť sa stretnúť s našimi českými partnermi z Agritecu Šumperk, Českého konopného ústavu a CzecHemp klastra. Jednali sme a nachádzali priestor spolupráce s nemeckou spol. DYCLE, ktorá vyvinula kompostovateľné plienky, čo plne korešponduje s jednou s klastrových výskumných tém.

Zdieľajte na sociálnych sieťach