Horizont Europe Brokerage Event for Cluster 6 Calls 2023
Badín/Brusel
19.12.2022

Horizont Europe Brokerage Event for Cluster 6 Calls 2023

Publikované: 3. júla 2023

HEMP CLUSTER sa ako jeden z 1639 účastníkov (12 z SK) aktívne zúčastnil B2B hybridného podujatia Horizont Europe Brokerage Event for Cluster 6 Calls 2023. Na základe záverov posledného VZ, sme ustúpili od širokého vyhľadávania partnerov a sústredíme sa na internacionalizáciu viazanú na rozvojovú stratégiu klastra. V rámci 3 on-line rokovaní (ES, DE, IT) sme oslovili potenciálnych partnerov pre poskytnutie BATs v segmente integrovaného regionálno-komunitného rozvoja, pre budovanie krátkych dodávateľských reťazcov a QUADRUPLE HELIX konzorcií. S talianskym partnerom z Univerzity of Basilicata, (Matera) pokračuje komunikácia k rozvoju medzinárodnej spolupráce v témach krátkych konopných dodávateľských reťazcov.

Zdieľajte na sociálnych sieťach