Spolupráca s ECCP/European Cluster Collaboration Platform v roku 2022
Badín/Brusel
2022

Spolupráca s ECCP/European Cluster Collaboration Platform v roku 2022

Publikované: 3. júla 2023

HEMP CLUSTER v roku 2021 spolupracoval s ECCP predovšetkým v rámci svojej 3. ESCA certifikácie / Bronze Label /30.11.2021. Európske online centrum spolupráce pre priemyselné klastre podporuje ich prácu prostredníctvom mapovania, vytvárania kontaktov a špecializovaných služieb i podujatí. Prepája 1 500 zoskupení klastrov, umiestnených vo viac ako 200 regiónoch, ktoré predstavujú takmer 25 % zamestnanosti v EÚ. V roku 2022 sme využívali služby ECCP predovšetkým účasťou na vzdelávacích podujatiach Events (22.10, 17.11) Cluster Meets Regions (16.2, 22.6, 26.9) Support Ukraine (21.3, 24.8), čerpanie mikropodpory z ClusterXchange (27.9) a účasťou v prieskumoch Surveys (14.3, 10.5 a 16.9).

Zdieľajte na sociálnych sieťach