Pošlime klastre do školy
Bratislava
29.11.2023

Pošlime klastre do školy

Publikované: 17. decembra 2023

V októbri nás oslovili študenti 4. ročníka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša v Bratislave na spoluprácu v projekte „Pošlime klastre do školy“, podporený Nadáciou Ministerstva hospodárstva SR, s cieľom dať študentom príležitosť bližšie spoznať klastre v ich regióne a pochopiť ich zmysel, obsahy a fungovanie.

V rámci projektu prebehla séria stretnutí zástupcu klastra so študentami, ktorý im priblížil poslanie, spôsob spolupráce a ciele Hemp Clustra. Zároveň dostali študenti možnosť na živo vidieť konopné pole a rozostavaný konopný dom pri hlavnom meste.

Jeden z výstupov bolo aj krátke promo video o klastri, navrhnuté a natočené priamo študentami. Výsledky projektu študenti prezentovali na 25.ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, 29.-30.11 v SBA Bratislava, kde „naši“ študenti skončili na peknom 3.mieste.

Pozývame vás si pozrieť aj spomínané krátke video:
https://www.youtube.com/watch?v=N_R6ra0RkbM

Zdieľajte na sociálnych sieťach