Regionálne inovačné stoly
Nitra/Banská Bystrica
12-15.6.2023

Regionálne inovačné stoly

Publikované: 7. júla 2023

V regionálnych centrách MIRRI SR sme zasadli, 12.6. v Nitre a 15.6. v Banskej Bystrici, za „inovačné stoly“ k témam Medzisektorových inovačných partnerstiev (MIP) pod Opatrením 1.1.1 Programu Slovensko 2021-2027, ktoré je koncipované ako posilnenie koordinačnej úlohy regiónov v podpore regionálnych inovačných ekosystémov. V rozprave sme sa snažili zvedomiť prítomným, miesto projektov aplikovaného výskumu klastrov, MSP a UNI s jeho výrobne-rozvojovými dopadmi na regióny, keďže hlavným cieľom MIP je budovať kvalitnú medzisektorovú inovačnú spoluprácu. Vybudované administratívne a odborné kapacity MIRRI SR, SIEA a Rozvojovej agentúry BBSK sú vítanou projektovou podporou.

Zdieľajte na sociálnych sieťach