Valné zhromaždenie Hemp Cluster 2022
Šurany
1.12.2022

Valné zhromaždenie Hemp Cluster 2022

Publikované: 3. júla 2023

V súlade so Štatútom rokovali členovia na výročnom VZ. Schválili správu o činnosti za rok 2022, Výročnú správu za rok 2021. V nadväznosti na komplikovaný rok 2022 – post/pandemická, geopolitická nestabilita,  stav politiky v SR –  VZ v partnerskej diskusii stanovilo realistický rámec činnosti, ako biocirkulárne inovatívneho, start-up a coop orientovaného priemyselného klastra. Ako kľúčové úlohy pre rok 2023 boli zadefinované:

  • vytvorenie príkladu dobrej praxe = funkčného ekonomického cyklu na báze konopnej prvovýroby a spracovania 
  • teda dokončenie vývoja a výroba nového typu dosiek, stroja na spracovanie stoniek, pre vlastný cash-flow, ako nevyhnutný základ ďalšieho rozvoja
  • pokračujúce budovanie siete partnerských subjektov v aplikovanom výskume a uchádzanie sa o grantovú podporu
  • prijatie nových členov do konca roka 2023 tak, aby nedošlo k narušeniu dosiahnutého vnútroklastrového konsenzu, ako základného predpokladu pre tvorivý proces v budúcnosti.

Zdieľajte na sociálnych sieťach