3. ESCA certifikácia Hemp Cluster
Bratislava/Berlín/Badín
30.11.2021

3. ESCA certifikácia Hemp Cluster

Publikované: 30. júna 2023

Hemp Cluster obhájil po tretíkrát svoje svoje fungovanie ako priemyselný klaster v súlade s kritériami oprávnenosti pre označenie excelentnosti riadenia klastrov The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Certifikát VK016202111C210982 platný do 30.11.2024 potvrdzuje po vstupnom hodnotení v roku 2017 (SVK016201710C170982) a recertifikácii z roku 2019 (SVK020201911C191151) stabilnú úroveň BRONZ start-up klastrovej štruktúry s odporúčaniami pre ďalší rozvoj v kompozícii, regionálnom raste a organizačnom rozvoji a internacionalizácii klastra. Od roku 2008 ESCA re/certifikovala viac než 1200 klastrov v celej EÚ a jej certifikát dáva možnosť pre vstup Hemp Cluster do nadnárodných projektov ako kredibilný subjekt celoeurópskeho klastrového a superklastrového landscapu.

Zdieľajte na sociálnych sieťach