CANAPAFORUM 2022
Neapol, Taliansko
6. - 10.9. 2022

CANAPAFORUM 2022

Publikované: 7. júna 2023

Hemp Cluster sa zúčastnil v Neapole na konopárskej konferencii organizovanej Federazione Italiana Canapa a Európskou konopárskou asociáciou EIHA. Viac než 50 prezentácií z  Talianska, EÚ, CAN, USA, JAR – to je najvýznamnejšie podujatie v jednej z najaktívnejších krajín európskej konopárskej renesancie. Podujatie bolo nastavené na očakávaný obrat  v konopnom obchode: zo súčasných (USA, CAN) cca 80% úrody určených na extrakciu CBD, na obdobie 2030+, kedy sa očakáva spotreba 70% produkcie pre iné konopné priemyselné aplikácie. Vďaka európskym politikám podpory zelenej chémie, je zreteľný záujem firiem o výsledky vedy a výskumu v produkcii plne recyklovateľných materiálov v súlade s krédom „Z pôdy vyšlo, do pôdy sa vráti“. 

Zdieľajte na sociálnych sieťach